ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหม้อแปลงฝั่งตรงข้ามบึงเถ่ากงม่า หมู่ 7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี มีความจำเป็นต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า บริเวณหม้อแปลงฝั่งตรงข้ามบึงเถ่ากงม่า หมู่ 7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (หม้อแปลงหมายเลข พีอีเอ. 63-007071 ขนาด 160 เควีเอ.) ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
อนึ่ง ในการดับกระแสไฟฟ้าครั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ควรกระทำการใดๆ เกี่ยวกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อนกำหนดเวลา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
14/01/2565 09:00
14/01/2565 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036507079
อิศรา ตรงต่อกิจ