ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โซน หมู่บ้านดวงตะวัน บ้านหนองโจด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย และตัดลิดลอนต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย
23/12/2564 09:00
23/12/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
0-43470013 (ภายในเวลาทำการ) , 0-43244101 หรือ PEA Contact Center 1129 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว