ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพหลโยธิน เเขวงการทางพะเยา ถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา
ดับกระเเสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง บ่อสูบน้ำ PS4 โครงการงานก่อสร้างเเละเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา
22/07/2564 08:00
22/07/2564 18:00
กฟจ.พะเยา
0823867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด