ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จากบริเวณหน้าร้านขายเหล็กเติมสิน ถึง หน้าร้านโล่เจริญ เขตเทศบาลฯ ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเพื่อปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
0 4564 4335 , 0 4591 1203-6 ต่อ 14460 , 14455
สมสิทธิ์ รัตนภักดิ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผังดับไฟ 11 ก.พ.63