ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.เทศบาล1 อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เพิ่มเฟสแรงต่ำ
20/05/2565 09:00
20/05/2565 16:30
กฟอ.บ้านไผ่
0833361507
ศุภชัย ต่ายทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด