ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
๑. บริเวณ ถ.ขวัญประชา ตั้งแต่ สี่แยกตัดถ.ศรีรัตนะ ถึง สามแยกวังธรรม – ท่าควาย , บริเวณ ถ.ศรีรัตนะ ตั้งแต่ หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ (ศาลาช้าง) ถึง ปากซ.นบทวดเอี่ยม
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสายเปลือยเป็นสายหุ้ม และ ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง
11/08/2563 09:00
11/08/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
082 - 4320712
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ