ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนศรีมงคล ถึง ชุมชนทุ่งสว่าง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
14/08/2564 09:00
14/08/2564 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด