ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถ. 1120 หน้าครัวสวนสน ซ.หมู่บ้านจามจุรี ต.ในเมือง อ.เมือง
กำเนิการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสาไฟฟ้าขนาด 12.20 ม. จำนวน3ต้น
รื้อถอน เสาไฟฟ้าขนาด 12.00 ม. จำนวน3ต้น
18/08/2562 08:30
18/08/2562 16:30
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044242072
สิทธินนท์ ศรีคชา
ลำดับดาวน์โหลด