ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ที่จัดสรรสะพานทองพันท้าย ซอยบ้านแม่นายก ซอยวัดกลางคลอง วัดกลางคลอง คลองครูใจ คลองกำนันเผ่น ถึงชนแดน กรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เปลี่ยน อุปกรณ์แรงสูง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
15/11/2563 08:00
15/11/2563 17:00
กฟต.โคกขาม
081-9412532 034-870033
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด