ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เลยวัดเนินไฮ ม.8 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เลยวัดเนินไฮ ม.8 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
28/09/2564 08:30
28/09/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด