ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย เลิฟยูรีสอร์ท ต.นิคมสร้างตนเอง
ย้ายแรวเสาแรงสูงบริเวณปากซอยเลิฟยูรีสอร์ท ต.นิคมสร้างตนเอง
12/06/2563 09:00
12/06/2563 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด