ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงจากเปลือย เป็นสาย SAC 185 ต.มม ระยะทาง 3 กม. ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร
02/07/2564 08:00
31/07/2564 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด