ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองผือ ม.3 ม.9
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
04/09/2563 09:00
04/09/2563 12:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด