ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกสูง ต.โคกสูง กฟย.อุบลรัตน์
ดับไฟปฎิบัติงานย้ายเสาแรงสูง12.20ม. 3 ต้น แขวงทางหลวงขอนแก่น1 ขยายพื้นผิวถนน
30/06/2565 09:00
30/06/2565 17:00
กฟอ.น้ำพอง
0872142529
เอกรักษ์ ภัทรมานนท์