ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย๒๒ เควี บ้านตะเคียนบังอีง ถึง บ้านร่มเย็น
ปักเสา , เพิ่มเฟสแรงสูง
13/02/2564 09:00
13/02/2564 14:00
กฟอ.ขุขันธ์
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ