ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงแรมมาลัยวนา ถึง โรงแรมอันดามันไวท์บีช ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณโรงแรมมาลัยวนา ถึง โรงแรมอันดามันไวท์บีช ม.4 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ โครงการมาลัยวนาพาร์ค ,บริษัท เวชยันต์ เบย์ จำกัด, บริษัท พรีเว่อร์ เอสเตทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และโรงแรมอันดามันไวท์บีช รีสอร์ท
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Malai Wana Park to Andaman White Beach Resort Moo 4 Sakhu Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 11 April 2022 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Malai Wana Park, Vejyan Bay Co., Ltd., Priver Estates (Thailand) Co., Ltd. and Andaman White Beach Resort
11/04/2565 09:00
11/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร