ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าควาย (ฝั่งปั้มน้ำมัน),บ้านไผ่ล้อม ,บ้านอาสามารถ(ฝั่งวัดมงคลบุรีศักดาราม )
PEAนครพนมจะทำงานปักเสา พาดสายส่ง115kv บริเวณสี่แยกบายพาสบิ๊กซี – บ้านท่าควาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
08/05/2563 08:00
08/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด