ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหินกอง ถึง บ้านพนมดี อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คราอมไลน์แรงสูง
05/06/2563 09:00
05/06/2563 16:30
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด