ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสารภี-บ.อินเตอร์ ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
งานแก้ไขเสาเอียง บ้านสารภี-บ.อินเตอร์ ม.4 ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
01/08/2565 08:30
01/08/2565 12:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464,1129
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด