ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางเข้า มทส. ประตู 2 ถนน 304 ถึง สี่แยกวงแหวนเลี่ยงเมือง ฝั่งขาเข้านครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ จะทำการดับไฟ บริเวณปากทางเข้า มทส. ประตู 2 ถนน 304 ถึง สี่แยกวงแหวนเลี่ยงเมือง ฝั่งขาเข้านครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 จะทำการดับไฟตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น.

เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในบริเวณของท่านดังกล่าว แต่หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา 3 (สุรนารี) จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
24/03/2563 08:30
24/03/2563 16:30
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808/044-397-201
ชาณุรัตน์ ศรีรัตนพงษ์