ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันต้นธง
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV (เปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวน ชนิด 185 SAC) ตั้งแต่บริเวณ โค้งหน้าวัดสันต้นธง ถึง ตรงข้ามวัดบ่อแฮ้ว ถ.ลำพูน - ป่าซาง ฝั่งไปป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
04/12/2564 08:00
04/12/2564 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด