ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ข้างตลาดโต้รุ่งมหาสารคาม
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)มหาสารคาม จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าแรงสูง ข้างตลาดโต้รุ่ง ตำบลตลาด อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยจะมีพื้นที่ได้รับผมกระทบ แบ่งเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนที่1 จะดับเวลา 09.00-09.30น. และ 15.30-16.00น. บริเวณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา ปั้ม ปตท.ข้างโรงเรียนเทศบาลบูรพา ร้านฟาร์มมาร์ท โรงแรมตักสิลา โรงแรมนิวพัฒนา ชุมชนศาลเจ้าหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสูง ชุมชนสนามม้าเก่า(ตรงข้ามรร.บูรพา) ชุมชนข้างโรงเรียนบูรพา ชุมชนวัดนาควิชัย ชุมชนตรงข้าง ธอส.
โซนที่2 จะดับเวลา 09.00-11.00น และ 15.30-16.00น. บริเวณ ห้างเสริมไทพลาซ่า โรงแรมกรีนปาร์ค สนง.เทศบาลเมืองมหาสารคาม ห้องประชุมมารินทร์ โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล ตลาดโต้รุ่ง คลีนิคหมอไฟโรจน์ ชุมชนข้างเสริมไทยพลาซ่า ชุมชนข้างตลาดโต้รุ่ง ชุมชนข้างและหลังบขส.ชุมชนข้างสนามกีฬาเทศบาลเมือง ชุมชนหลังรพ.อินเตอร์ ชุมชนวัดป่าโนนแท่น ชุมชนหลังสยาม โกลบอลเฮ้าส์
ทั้งนี้หากดำเนินการเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด PEA จะจ่ายกระแสไฟฟ้ามาตามปกติ P E A มหาสารคาม ขออภัยในความไม่สะดวก
30/10/2563 09:00
30/10/2563 16:00
กฟจ.มหาสารคาม
043-971300และ0894220037
วสันต์ สังวาลย์คำ
ลำดับดาวน์โหลด