ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.หลุมถ่าน (เจ็ดท่อ) บ้านบางนอน
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟแรงสูง
14/08/2562 09:00
14/08/2562 12:00
กฟจ.ระนอง
077-824667
สิริศักดิ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด