ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บริเวณ ข้างบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่ ตรงสะพานกลางดง ถึง บริเวณหน้าโกดัง ช.กังวาล หนองไผ่
เพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง185 SAC 22 kva ฟิดเดอร์ 3 ฝั่งทิศตะวันออก
13/03/2563 09:00
13/03/2563 16:00
กฟอ.หนองไผ่
056781864
วัชรวิทย์ ทองประไพ
ลำดับดาวน์โหลด