ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอำนาจ ถึง สี่แยกไฟแดงลือชัย
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
02/03/2564 09:00
02/03/2564 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด