ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.เขาสมุก
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. ดับไฟฟ้าบริเวณ เส้นทางถนนหลัก บริเวณ โค้งบ้านเขาสมุก (ฝั่งขาเข้าลาดยาว)
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
14/10/2563 08:00
08/10/2563 17:00
กฟบ.หนองเบน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด