ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณถนนเเจ้งสนิทเสลภูมิ-ยโสธรฝั่งซ้าย ตั้งแต่สามแยกศาลาลอย ถึง หน้าปั๊มน้ำ ปตท.
ย้านแนว เสา คอร.12.20 เมตร พร้อมอุปรณ์ประกอบ จำนวน 13 ต้น บริเวณหน้าปั๊มน้ำ ปตท.เสลภูมิ
12/10/2562 09:00
12/10/2562 16:00
กฟอ.เสลภูมิ
043551455
สัมพันธ์ ศรีวาสน์
ลำดับดาวน์โหลด