ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงพยาบาลนางรอง ถึง สี่แยกไฟแดงไปรษณีย์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จะทำการเพิ่มสายไฟแรงต่ำชนิด 3-50 AW,1-50 A จำนวน 410 เมตร
24/09/2563 08:30
24/09/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0899470223
พิสิษฐ์ เพชรวรสิริ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟฟ้าแรงต่ำ