ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองไขว่ ม.4
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
15/11/2564 13:30
15/11/2564 14:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด