ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แม่สอด
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริเวณ ตั้งแต่ ปากทางเข้าซอยฅนคอนหวัน(วงเวียนใหญ่) ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.

08/10/2563 08:00
08/10/2563 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
วินัย ปัญญาพูน
ลำดับดาวน์โหลด