ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการแก้ไขจุดร้อน ในระบบจำหน่านแรงสูง 22 kV ของ สถานีไฟฟ้า นิคมอุตาหกรรมภาคเหนือ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายภายในเขตนิคมอุสาหกรรม
22/11/2564 09:00
22/11/2564 12:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด