ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าบริษัทไทยโฟม ถึง บ้านหนองโสน ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบหน่าย 22kv
29/09/2562 07:00
29/09/2562 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด