ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าปาล์มเมล่อน ตำบลเหมือง
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหน้าปาล์มเมล่อน ตำบลเหมือง
ซอยหมู่บ้านแกรนด์โฮม
03/03/2564 09:30
03/03/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด