ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนน 346 ปทุม-บางเลน(ขาออก)ช่วงอู่ตาป้อ(เก่า)สะพานใหญ่ ถึง หน้าตลาดสวยสด
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ดับกระแสไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟแนวถนน 346 ตั้งแต่ อู่ตาป้อ(เก่า)สะพานใหญ่ ถึง หน้าตลาดสวยสด ริมคลองพระอุดม(บางส่วน),ซอยคูขวาง1(บางส่วน),ซอยคูขวาง2(บางส่วน),ซอยหนองแก
24/12/2560 08:00
24/12/2560 17:00
กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
025815575
ธีระพงษ์ เพิ่มทรัพย์
ลำดับดาวน์โหลด