ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE1บ.เชียงเพ็ง(ร้านผลปั่นชาไข่มุก) - DDE2 บ.เชียงเพ็ง(โบสถ์คริสต์)
ปักเสา12เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รื้อถอนไฟทางหลวง 1ต้น
06/02/2563 09:00
06/02/2563 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ