ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ บ้านดอนกลาง ซอยพรทวี ซอยศาลาร่วมใจ ซอยบกไก่ฟ้า ค่ายทหารพราน บ้านควรนิมิตร บ้านสะพานสอง ตำบลช้างซ้าย ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
16/02/2564 09:00
16/02/2564 16:30
กฟอ.กาญจนดิษฐ์
1129
ภูศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์