ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 2 บ้านห้วยไคร้ ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
30/11/2563 09:00
30/11/2563 17:00
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด