ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 บ้านอ่างปลากั้ง ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
งานขยายเขตุติดตั้งหม้อแปลง
09/05/2562 13:00
09/05/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480817 , 037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด