ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงน้ำตาล
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปักเสาพาดสาย
05/03/2562 08:30
05/03/2562 16:30
กฟอ.สามชุก
035-571388
นรินทร คำภิภาค
ลำดับดาวน์โหลด