ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE ก่อนบ.นาขาม ถึง DDE หลังบ.นาขาม
ดับไฟปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลง
พื้นที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ต.ศรีชมภู อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
1.ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น. พื้นที่ดับไฟ บ้านนาขาม,บ้านคลองเค็ม,บ้านแสงอรุณ,บ้านโนนประเสริฐ,โรงเรียนบ้านคลองเค็ม,โรงเรียนบ้านนาขาม,โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม
2.ดับไฟ2ช่วงเวลา 08.00-09.00 น.และ 16.00-17.00 น.พื้นที่ดับไฟ บ้านโนนเสถียร,บ้านโนนทรายทอง,บ้านชัยพร,บ้านทุ่งรวงทอง,บ้านพรสวรรค์,
บ้านโนนมณี,บ้านโนนงาม,บ้านชมพูพร,บ้านกลาง,บ้านศรีชมภู,บ้านสามแยกศรีชมภู,องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู,โรงเรียนศรีชมพูวิทยา,โรงเรียนบ้านศรีชมภู,โรงเรียนบ้านพรสวรรค์,โรงเรียนบ้านโนนเสถียร,บ้านโคกกลาง , บ้านห้วยขี้เหล็ก , โรงน้ำดีดริงค์ , บ้านคำไผ่ , โรงเรียนบ้านคำไผ่ , บ้านคำไผ่ หมู่ 3 , บ้านหนองแวงประชาสรรค์ , โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์

15/09/2563 08:00
15/09/2563 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0650263703
เพชราวุธ โพชราช
ลำดับดาวน์โหลด