ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองหม้อแกง-บ้านโพธิ์ตะวันตก
พาดสายแรงสูงบ้านโพธิ์ตะวันตก
16/05/2565 08:00
16/05/2565 17:00
กฟจ.สุพรรณบุรี
035535167-8
ธนากร สุวรรณประทีป
ลำดับดาวน์โหลด