ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าวัดคูหาสวรรค์
ปรับปรุงแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
20/02/2561 09:00
20/02/2561 14:00
กฟจ.พัทลุง
0848586724
สมเกียรติ คงเขียว