ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ.ขอนแก่น-เชียงยืน ตรงข้ามบ้านดอนดู่ ต.พระลับ
ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง 185 sq.mm.
27/05/2563 08:00
27/05/2563 17:00
กฟจ.ขอนแก่น
043-338083
จันโท สุภาษร
ลำดับดาวน์โหลด