ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE บ.ดอนอุดม ถึง DIss บ.ทองสาย (ใช้วิธีปลดดิสคอนเนคติ้งแบบมีไฟ) ไม่ส่งผลกระทบต่อ บ.ไทยฮั้วรับเบอร์จำกัด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายหุ้มฉนวนขนาด 185 ต.มม.
สถานที่ที่ไฟดับเพิ่มเติม****
1.ไลน์ดังกล่าวเป็น free line เนื่องจากมีการครอสข้ามหม้อแปลงระบบจำหน่าย และหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะไลน์ไปรับไฟฟีดเดอร์ข้างเคียง
2.บ้านโนนสมบรูณ์ , บ้านโคกงาม , บ้านหนองค้องคำ , หอพักโนนสมบรูณ์ , M Grand Hotel , รวมทองรีสอร์ท , หจก.มณีรุ่งพิทักษ์ , โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบรูณ์ , สายแก้ว อพาร์ทเมนทฺ ดับไฟ เวลา 08.00-09.00 น.
22/05/2562 08:00
22/05/2562 09:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด