ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สมสะอาด,บ.คำไหล,บ.กุง,.อนามัย บ.กุง,บ.นางิ้ว,บ.สมดี,บ.ดอนงัว ม.3 (คุ้มนาเผือก) อ.ตระการพืชผล
แผนดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงแก้ไขจุดเสี่ยงสายแรงสูงหย่อนยานบริเวณสะพานห้วย บ.สมสะอาด ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล
23/01/2562 08:30
23/01/2562 16:30
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด