ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฝั่งซ้ายของถนนเอเซีย (41) ขาขึ้น ตั้งแต่ทางแยกเข้าวัดขนานถึง สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พื้นที่ไฟดับ ฝั่งซ้ายของถนนเอเซีย (41) ขาขึ้น ตั้งแต่ทางแยกเข้าวัดขนานถึง สะพานข้ามแม่น้ำตาปี
12/02/2563 09:00
12/02/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด