ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกปากทางเลี้ยวไปเหมืองผาแดง ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย
วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 บริเวณ ตั้งแต่ สามแยกปากทางเลี้ยวไปเหมืองผาแดง ถึง สุดไลน์ระบบจำหน่าย เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
14/10/2563 08:00
14/10/2563 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
วินัย ปัญญาพูน
ลำดับดาวน์โหลด