ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงรับสีข้าวโพด ถึ่ง หน้าบริษัทไทยโฟม ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kv วงจร CCU 5,6,8
01/09/2562 07:00
01/09/2562 17:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด