ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาวขยัน ,หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย ,หมู่ที่ 13 บ้านคุยปอขาว ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านคุยป่ายาง, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งยาวขยัน ,หมู่ที่ 11 บ้านวังแม่พาย ,หมู่ที่ 13 บ้านคุยปอขาว ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ในวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
30/07/2564 09:00
30/07/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด