ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
รื้อถอนสาย 50 ACSR ช่วงข้ามถนนโรงพยาบาลวังสะพุง และเข้าที่ว่าการอำเภอ ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น นำไลน์ใหม่เข้าใช้งาน
20/05/2563 13:00
20/05/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด